Hindi na Sana Natapos ang Kanta

Pakibasa mula ibaba paitaas.

Ligaya'y higit pa sa ligaya; pero natapos ang kanta.
Bawat segundong kamay niya'y nasa aking baywang ay dinama
Para habambuhay na kayakap siya
Hiniling na sana'y huwag nang magwakas ang kanta

Waring pipi; walang nasambit ni isang salita.
"Kinakabahan ka ba?," ang tanong niya
Nang magdikit ang dibdib naming dalawa
Kumakabog-kabog ang puso sa sobrang kaba

Ang buong pangalan ko't inalok ako ng isang sayaw.
Naglakad siya patungo sa akin at kanyang hiniyaw
Alam ko kung nasaan siya at kanyang bawat galaw
Ako'y nasa taas at siya'y tanaw na tanaw

Umupo at siya'y hinanap ng mga mata.
Pagkatapos ay dumilim at tumamis ang tema
Tumayo at ginalaw ang dalawang kaliwang paa
Nagsimula ang pagtugtog ng mga masasaya

Siya'y ganoon din kaya ako ay natuwa.
Suot ko'y puti mula ulo hanggang baba
Eksaktong labing-isang taon na ang nakararaan
Kami'y dumalo sa isang kasiyahan

Sinulat ni: loveluytakyo
10/23/2014
Photo

This is the story of my first dance.
2nd year HS
Halloween party at school

Comments

Popular Posts