SARANGgola
Ang pag-ibig ay tulad ng isang saranggola
May tali ngunit nakakalipad
Hawak mo pero malaya.

Nakikita ang mundo, pero ikaw ang mundo
Mataas pero bumababa pabalik sa’yo
Dahil ang pagmamahal ay parang isang saranggola.

Payak, walang arte pero makulay
Ganyan ang pag-ibig, umiibig lang
Tulad ng isang saranggola, lumilipad lang.

Ang saranggola ay waring pag-ibig
May koneksyon kahit magkalayo
Nararamdaman kahit ‘di nahahawakan.

-pilosopo taKyo
ika-17 ng Hunyo, 2015
Photo: cto Comments

Popular Posts